sábado, 14 de noviembre de 2009

CONCEPTES DEL LLIBRE VI DE LA REPÚBLICA

Àmbit visible:
També definit com àmbit sensible, fa referència en el dualisme ontològic a les còpies, en l'òntològic al cos i en lèpistemològic a l'opinió, doxa. Segons Plató és tot allò que podem percibir mitjançant els sentits, degut a açò, per a aplegar als vertaders conceptes o conceptes en sí deuriem presendir-ne. Al mite de la caverna aquest àmbit està representat per l'interior de la cova, la part obscura, que conté als presoners, les ombres, els ecos, la processó de portadors i el foc.

Àmbit intel·ligible:
O àmbit de les idees en el dualisme ontològic, fa referència a l'ànima en el dualisme antropològic i en l'epistemològic a la ciència, episteme. És el món superior mitjançant el qual arrivem al coneixement vertader i al concepte de les idees en sí. Al mite de la caverna queda representat per l'exterior de la cova, on trobem els reflexes a l'aigua dels éssers naturals, els éssers naturals reals i el Sol.

Ombra:
Representa al món sensible, no és el coneixement vertader, requereix de la dialèctica per a alcançar la llum o món intel·ligible. Fa referència a la eikasia, la imaginació, la ficció i per tant als artistes sense lloc en l'estat ideal. Al mite de la caverna queden representades dins de la cova per les ombres projectades pel foc dels objectes que desplacen els portadors, que són observades i considerades com a realitat pels presoners que no han passat pel procés dialèctic.

Creència:
Facultad de l'ànima, també anomenada pistis, assossiada a la classe productora. És una propietat inferior per a Plató, però és la superior dins del món sensible. Està generada pel cos, raó per la qual no pot ser fonament de la veritat ja que aquest és un instrument imperfecte que dóna lloc als sentits. Al mite de la caverna quedaria representada per les persones de darrere del mur, els portadors, els productors.

Conjetura:
Segons Plató és la quarta i última afecció, la més inferior, també anomenada eikasia, imaginació o ficció associada als artistes. Es genera al cos i per tant pertany a l'àmbit senseble i no participa de la veritat en sí, ben al contrari és el concepte més allunyat de les idees en sí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario